Elektroinstallasjoner

Bjønnes bo- og aktivitetsssenter

Bjønnes bo- og aktivitetssenter har 78 sykehjemsplasser, på 6.700 kvm. Det er spesielt utformet med tanke på pasienter med kognitiv svikt, noe som stiller høye krav til løsninger.

Det setter blant annet krav til gode og velfungerende pasientsignalanlegg.
I dette prosjektet ble det for eksempel montert Elsi Smart Floor, som er en folie med signaltråder som er monteres under hvilket som helst gulvbelegg. Det betyr at systemet kan registrere og varsle om en beboer trår ned på gulvet eller faller.

Vi utførte oppdraget med ny nettstasjon, elektro, EKOM-installasjoner, pasientanlegg/smartgulv, automasjonanlegg/KNX, UPS/nødstrømsaggregat, lydvernanlegg.

78
er antall sykehjems-plasser fordelt i avdelinger og bogrupper. De sentrale servicefunksjonene omkranser bogruppene, som består av åtte rom.
Kategori: Omsorgsbygg
Entreprenør: Veidekke AS
Byggherre: Nøtterøy Kommune
Byggeår: 2013 – 2014

Vi hjelper deg med ditt prosjekt – stort eller lite - vi er klare for jobb. Både inne og ute!

Kontakt oss for hjelp