Internkontroll / HMS

Hvis du besitter næringseiendom, er du underlagt internkontroll-foreskriften. Den innebærer at du skal ha en system for dokumentasjon og vedlikehold av eiendommen. Blant annet skal brann og nødlysanlegg kontrolleres årlig. I noen anlegg er det også krav om termografering.

Xpert AS kan ta denne jobben for deg! Vi har komplette løsninger for kontroll og utbedring av avvik. På denne måten kan du være trygg på at internkontrollen blir ivaretatt på en trygg og god måte.

Hvorfor?

  • Hindre produksjonsstans
  • Bedre miljø og trivsel
  • Ivareta ansattes sikkerhet
  • Lavere kostnader

Hva får du?

  • Et komplett IK system for elektro som tilfredsstiller IK-forskriftens krav
  • En regelmessig gjennomgang av det elektriske anlegget, utført av fagfolk, for å avdekke eventuelle avvik.
  • Dokumentasjon i ringperm og DVD/WEB

En internkontroll-avtale kan gi deg mer gunstig betingelser hos ditt forsikringsselskap.


Et utvalg av våre leverandører