«EU»-kontroll

EU-kontroll av det elektriske anlegget i din bolig – ditt ansvar, vår ekspertise!

Et trygt hjemme starter inne. Det er mye du kan gjøre selv for å minimere risikoen for brann. Vi anbefaler for eksempel komfyrvakt, seriekoblede røykvarslere og jordfeilbryter i sikringsskapet. Vi råder også våre kunder til å ikke lade løse gjennstander, som IPhone, uten tilsyn, og vi anbefaler å unngå bruk av skjøteledninger.

Et annet godt tiltak er å la oss bistå deg! La oss minimere din risiko for brann ved å utføre en kontroll av din bolig

– En “EU-Kontroll” bolig 405-2 koster kun fra 1.900,-
– Du kan få opptil 35% premiereduksjon på brannpremien. Brannpremien utgjør 70% av forsikringspremien og kontrollen med rettelser kan gi premiereduksjon inntil 5 år.

 

Termografering

– Ved hjelp av et spesialkamera vil termografering vise feil og avvik som ikke kan sees.
– Termografering er et viktig og velegnet hjelpemiddel i forbindelse med skadeforebyggende arbeid, særlig der hvor feil kan   medføre omfattende avbrudd og fare for brannutvikling.
– De fleste feil ved elektriske anlegg utvikler seg over tid og medfører temperaturøkning som i verste fall vil kunne starte en brann.
– Ved termografering vil temperaturøkninger på komponenter kunne avdekkes i en tidlig fase, slik at skader og avbrudd kan unngås.

“EU-Kontroll” av oss kan avdekke skjulte feil og mangler

40 prosent av alle bygningsbranner og branntilløp har en elektrisk årsak. De fleste av disse brannene starter i stue, kjøkken og soverom. En “EU-Kontroll” av boligen avdekker om du er utsatt.

Enkelt å sjekke 

– Du som huseier er ansvarlig for at EL-anlegget er i forskriftsmessig stand.
– Vi utfører en grundig kontroll av din bolig – enten den er ny eller gammel.
– En kontroll vil avdekke feil og mangler som f.eks defekte jordfeilbrytere og manglende jording.

“EU-Kontroll” Bolig

Ved å rette de feil og mangler som vi påpeker i kontrollen, har man i stor grad minsket risikoen for brann som følge av feil i det tekniske anlegget.

I tillegg kan du få årlig premiereduksjon i forsikringspremien for de kontrollerte bygningene. Det er viktig at kontrollen gjentas med jevne mellomrom, slik at eventuelle feil avdekkes så snart som mulig, f.eks hvert 3. eller 5. år.

Oversikt over dette får du om du tar kontakt med din forsikringsrådgiver eller oss i Xpert Installasjon.

Huseiere som har en bolig opptil 250m2 uten utleie bør påregne ca 2 til 2,5 timer med kontroll av boligen. Det er en stor fordel at eier/bruker av boligen er med under elkontrollen.

EL-kontroll Næring

Elkontroll Næring NEK 405-3. Xpert Installasjon tilbyr flere uavhengige tjenester for næringsvirksomhet eller o entlige kunder. De virksomheter som har fokus på aktivt HMS-arbeid, og som ønsker å bidra til et trygt og sikkert arbeidsmiljø for de ansatte og sikre eiendommene til virksomheten vil ha nytte av vårt IK-System i industritjenester for næringsvirksomhet.

El-kontroll fra Xpert Installasjon AS er en grundig kontroll av det elektriske anlegget i næringsbygg.

Våre kontrollører er sertifisert i DNV og NEMKO innenfor NEK 405-1, 405-2 og 405-3.

Det betyr at våre ansatte tilfredsstiller alle krav til kompetanse på dette området. En avtale med Xpert Installasjon på Elkontroll Næring sikrer at du får en kvalitetsmessig god kontroll og at arbeidet blir utført av en nøytral faginstans.