Kameraovervåkning

Kameraovervåkning blir stadig mer vanlig. Det benyttes både for overvåking i det offentlige rom og private bygg som blant annet næringsbygg, hoteller og kjøpesentre.

Vi tilpasser kameraovervåkningssystemet bedriftens behov. Eksempelvis kan dette omfatte:

  • faste og/eller bevegelige kameraer
  • monitorer
  • opptaks- og lagringsløsninger

Et utvalg av våre leverandører