Elektroinstallasjoner

Interfrukt

På Langhus i Ski står nå Interfrukts lagerbygg som er 21.100 kvadratmeter stort. Interfrukts nye kjempelager har innfridd alle byggherres forventninger, i følge byggherrens uttalelse på bygg.no.

Interfrukt-bygget huser 10 forskjellige bedrifter med forskjellige behov til fasiliteter og lagertemperatur. Her er det temperaturer fra -28 grader til +22 grader i de ulike rommene, som alltid skal være konstant.

10
er antall forskjellige bedrifter som er situert her med forskjellige behov til fasiliteter og lagertemperatur, med temperaturer fra -28 grader til +22 grader i de ulike rommene.
Kategori: Industri
Entreprenør: Norske Stålbygg AS
Byggherre: Regnbuen Syd/Interfrukt
Byggeår: 2013 – 2014

Vi hjelper deg med ditt prosjekt – stort eller lite - vi er klare for jobb. Både inne og ute!

Kontakt oss for hjelp