Prosjektledelse

Vi er en totalleverandør som har som mål å levere et feilfritt anlegg til avtalt tid.

En forutsetning for dette er god prosjektledelse, planlegging og koordinering. Vi påtar oss dette for alle typer bygg og anlegg.

Prosjektstyringsprosessen går gjennom flere faser, og hva vi leverer i et prosjekt avhenger av bestillingen og kompleksiteten på prosjektet. Vår ekspertise og leveranse omfatter blant annet:

 • Prosjektering
 • 3D-modellering (BIM)
 • Prosjektledelse som ivaretar byggeplass-administrasjon, produksjonsplaner, fremdriftsplaner og avvikshåndtering
 • Samspill med entreprenører, konsulenter, arkitekter og kunder
 • Logistikkhåndtering
 • Kvalitetsstyring med rapportering
 • Styring av HMS med rapportering
 • FDV-dokumentasjon
 • Idriftsettelse og testprotokoller
 • Prosjektoverlevering og opplæring
 • Serviceavtaler
 • Prøvedrift
 • Oppfølging i garantiperiode

Blant våre dyktige ansatte har vi flere erfarne prosjektledere og basmontører. De etterstreber alltid å imøtekomme våre kunders forventninger og ønsker. Sluttproduktet er viktig for deg og viktig for oss! For kontaktinformasjon til våre prosjektledere se her.